ẢNh đại diện

Hệ thống báo động

Sử dụng hệ thống bảo động tự động đảm bảo an ninh

Hệ thống báo động đảm bảo an toàn tuyệt đối sử dụng trong việc bảo vệ tài sản thương mại, công nghiệp, quân sự và dân cư để bảo vệ chống trộm cắp hoặc thiệt hại tài sản , cũng như bảo vệ cá nhân chống lại những kẻ xâm nhập.Hệ thống báo động cơ bản nhất bao gồm một hoặc nhiều cảm biến để phát hiện những kẻ xâm nhập, và một thiết bị cảnh báo để chỉ ra sự xâm nhập, sử dụng các thành phần kiểm soát cơ sở đơn vị, cảm biến, cảnh báo thiết bị, bàn phím, mối liên kết, thiết bị an ninh.

Danh mục sản phẩm

Video

Video: Lắp đặt cổng xoay 3 càng

Đăng ký nhận thông tin từ Vietnamsmart

ĐĂNG KÝ